Tổng quan công ty

HCNSoft được thành lập tại bởi một nhóm các chuyên làm việc về hệ thống ERP của thị trường Việt Nam. Nhận thấy được tiềm năng và sự phát triển tại về lĩnh vực ERP cho các doanh nghiệp tại Việt Nam là điều cần thiết. Do đó HCNSoft được thành lập với tư cách công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phần mềm. Bắt đầu từ tháng 01/2017 HCNSoft tập trung nghiên cứu và phát triển cho các phân hệ của sản phẩm ERP để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về phát triển phần mềm trong tương lai tại VN.
Với mục tiêu: nâng cao ứng dụng công nghệ tập trung vào quản lý doanh nghiệp, quản trị tốt hơn, chính xác hơn, ít tốn nhân lực hơn.  Báo cáo Thông minh giúp lãnh đạo chủ động theo dõi trực tiếp các hoạt động trên công trường: Dòng tiền thu/ chi tại mỗi công trình, thu/chi ngân sách công trình, nhân sự, vật tư cho công trình…