Tổng quan công ty

  • Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm HCN được thành lập bởi các chuyên gia đã có trên 5 năm kinh nghiệm tư vấn, lập trình và triển khai các phần mềm quản trị doanh nghiệp cho các công ty trong lĩnh vực xây dựng như ERP, DMS. Định hướng phát triển của HCNSOFT là chỉ tập trung phát triển duy nhất giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP, DMS cho lĩnh vực thi công xây dựng.
  • Các nhân sự của HCNSOFT trước và trong thời gian gia nhập HCNSOFT đã có kinh nghiệm làm việc trực tiếp triển khai phần mềm ERP, DMS ở các công ty xây dựng như: An Phú Gia Cons, AQA Cons, Central Cons, Hưng Long Phát Cons…Các nhân sự đã tham gia đào tạo ERP ở các công ty và các công trình như: Tòa nhà Waseco, DA chung cư cao tầng Audora, D’vela, Phúc Phúc Yên, Felisa Riverside…
  • Đội ngũ tư vấn vấn và triển khai hiểu sâu về nghiệp vụ của lĩnh vực thi công xây dựng cũng như văn hóa làm việc của các công ty xây dựng nên sẽ dề dàng nắm bắt ý kiến của khách hàng và gần gũi làm việc trực tiếp với end user.
  • Cam kết đi cùng với khách hàng đến khi triển khai thành công hệ thống ERP.