Half Sized Blog Element (Single Author Style)

Half Sized Blog Element (Multi Author Style)

Tuyển Nhân viên Triển khai phần mềm

Công ty TNHH Giải pháp phần mềm HCN là một doanh nghiệp chuyên kinh doanh trong lĩnh vực phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP. Công ty HCNSOFT đang cần tuyển: 1.    Vị trí cần tuyển:                  NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI PHẦN MỀM 2.    Số lượng cần tuyển:           5 nhân viên 3.    Nơi làm việc:  […]

Tuyển lập trình viên

Công ty TNHH Giải pháp phần mềm HCN là một doanh nghiệp chuyên kinh doanh trong lĩnh vực phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP. Công ty HCNSOFT đang cần tuyển: 1.    Vị trí cần tuyển:                  LẬP TRÌNH VIÊN 2.    Số lượng cần tuyển:           05 nhân viên 3.    Nơi làm việc:                  […]

Tuyển Nhân viên Triển khai phần mềm

Công ty TNHH Giải pháp phần mềm HCN là một doanh nghiệp chuyên kinh doanh trong lĩnh vực phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP. Công ty HCNSOFT đang cần tuyển: 1.    Vị trí cần tuyển:                  NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI PHẦN MỀM 2.    Số lượng cần tuyển:           5 nhân viên 3.    Nơi làm việc:  […]

Tuyển lập trình viên

Công ty TNHH Giải pháp phần mềm HCN là một doanh nghiệp chuyên kinh doanh trong lĩnh vực phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP. Công ty HCNSOFT đang cần tuyển: 1.    Vị trí cần tuyển:                  LẬP TRÌNH VIÊN 2.    Số lượng cần tuyển:           05 nhân viên 3.    Nơi làm việc:                  […]