HCNSOFT ký hợp đồng triển khai ERP cho công ty sản xuất Gạch An Phú Gia

Tiếp nối những thành quả, sự tin tưởng và thành công của hệ thống ERP mà HCNSOFT đã đem lại cho công ty xây dựng An Phú Gia(APG CONS), ngày 29/03/2018 HCNSOFT đã ký tiếp hợp đồng thứ 2 về ERP triển khai cho công ty sản xuất Gạch An Phú Gia, với sự tin tưởng của BGĐ công ty Gạch An Phú Gia, HCNSOFT cam kết sẽ triển khai hệ thống ERP đúng cam kết tiến độ để mang lại nhiều hiệu quả và đem lại nhiều giá trị cho công ty Gạch An Phú Gia.