TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI PHẦN MỀM

Cơ hội cho các bạn sinh viên mới ra trường, đang muốn học hỏi và nâng cao kỹ năng bản thân. Tiếp xúc với môi trường doanh nghiệp, rèn luyện và phát triển các kỹ năng mềm. ĐỊA ĐIỂM…

Phân hệ quản lý kho

Tổng quan về Phần mềm quản lý kho hàng: Phần mềm quản lý kho HCN ERP trợ giúp doanh nghiệp kiểm soát về giá trị, số lượng vật tư, hàng hóa tồn kho, việc luân chuyển, sử dụng vật tư,…

Phân hệ quản lý mua hàng

Tổng quan về phân hệ phần mềm quản lý mua hàng: Phân hệ phần mềm quản lý mua hàng HCN ERP được xây dựng dựa trên quy trình mua hàng và quản lý công nợ. Cho phép quản lý việc mua hàng…

Một số tính năng nổi bật của phần mềm HCN ERP

Tính năng công nghệ Thiết kế phần mềm mô hình 3 lớp với công nghệ Microsoft Visual Studio .NET, ngôn ngữ lập trình C# và cơ sở dữ liệu SQL Server. Cho phép truy cập dữ liệu cả trong mạng…

Ứng dụng HCN ERP trong doanh nghiệp

Quy trình làm việc và giám sát tiến trình công việc Quy trình làm việc với nhiều bộ phận tham gia sẽ được ứng dụng trên phần mềm HCN ERP nhằm tối ưu hóa thao tác xử lý, đảm bảo tính…

Tổng quan về giải pháp (HCN-ERP)

Giải pháp ERP HCN được thiết kế để dễ dàng tương tác với các hệ thống khác như hệ thống HTKK; core giao dịch chứng khoán, hệ thống ORACLE hoặc kết xuất ra các file trung gian như CSV, XML,…