Entries by administrator

Tuyển Nhân viên Triển khai phần mềm

Công ty TNHH Giải pháp phần mềm HCN là một doanh nghiệp chuyên kinh doanh trong lĩnh vực phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP. Công ty HCNSOFT đang cần tuyển: 1.    Vị trí cần tuyển:                  NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI PHẦN MỀM 2.    Số lượng cần tuyển:           5 nhân viên 3.    Nơi làm việc:  […]

Tuyển lập trình viên

Công ty TNHH Giải pháp phần mềm HCN là một doanh nghiệp chuyên kinh doanh trong lĩnh vực phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP. Công ty HCNSOFT đang cần tuyển: 1.    Vị trí cần tuyển:                  LẬP TRÌNH VIÊN 2.    Số lượng cần tuyển:           05 nhân viên 3.    Nơi làm việc:                  […]

Phân hệ quản lý kho

Tổng quan về Phần mềm quản lý kho hàng: Phần mềm quản lý kho HCN ERP trợ giúp doanh nghiệp kiểm soát về giá trị, số lượng vật tư, hàng hóa tồn kho, việc luân chuyển, sử dụng vật tư, tránh thiệt hại trong lưu trữ. Lập và kiểm soát phiếu nhập/xuất vật tư, hàng […]

Phân hệ quản lý mua hàng

Tổng quan về phân hệ phần mềm quản lý mua hàng: Phân hệ phần mềm quản lý mua hàng HCN ERP được xây dựng dựa trên quy trình mua hàng và quản lý công nợ. Cho phép quản lý việc mua hàng với nhiều tiêu thức khác nhau và theo dõi các khoản nợ phải trả […]

Tổng quan về giải pháp (HCN-ERP)

Giải pháp ERP HCN được thiết kế để dễ dàng tương tác với các hệ thống khác như hệ thống HTKK; core giao dịch chứng khoán, hệ thống ORACLE hoặc kết xuất ra các file trung gian như CSV, XML, XLS, TXT… làm việc qua mạng LAN, Internet.   Công nghệ lập trình tiên tiến, […]

Vai trò của phần mềm quản trị doanh nghiệp (HCN-ERP)

Phần mềm quản trị doanh nghiệp (HCN-ERP) Được xây dựng nhằm trợ giúp giải quyết vấn đề quản lý cho các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động quản lý và điều hành nhằm cải thiện và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Sơ lược về giải pháp Phần mềm quản trị doanh nghiệp […]