GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN VỀ ERP

ENTERPRISE RESOURCE PLANNING
Quản lý dự ánQuản lý vật tưQuản lý khoQuản lý tài sản - thiết bịQuản lý kế toán - tài chínhQuản lý nhân sự - tiền lươngQuản lý hồ sơ Quản lý kinh doanh BĐS

QUẢN LÝ THI CÔNG

Lập danh mục hợp đồng và quản lý, theo dõi tình hình thực hiện các hợp đồng phát sinh trong mỗi dự án/công trình

Theo dõi chi tiết tiến độ thực hiện dự án, hồ sơ dự thầu, hợp đồng, kế hoạch vật tư của dự án xây dựng
Nâng cao chất lượng dịch vụ bằng cách hạn chế sai xót trong quy trình làm việc với từng bộ phận phòng ban.
Tăng năng suất lao động bằng cách giảm thiểu các công việc trùng lặp và tái sử dụng kết quả trước đó đã thực hiện.
Tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp minh bạch và công bằng đối với mọi thành viên trong doanh nghiệp.

QUẢN LÝ MUA HÀNG

Phân hệ quản lý mua hàng ERP HCN được xây dựng dựa trên quy trình mua hàng và quản lý công nợ. Cho phép quản lý việc mua hàng với nhiều tiêu thức khác nhau và theo dõi các khoản nợ phải trả của từng đối tượng, hợp đồng, đơn hàng… Trợ giúp các nhà quản lý lập kế hoạch mua hàng, thanh toán các khoản nợ cho nhà cung cấp được đầy đủ, đúng hẹn và chính xác.

QUẢN LÝ KHO

Phân hệ quản lý kho ERP HCN trợ giúp doanh nghiệp kiểm soát về giá trị, số lượng vật tư, hàng hóa tồn kho, việc luân chuyển, sử dụng vật tư, tránh thiệt hại trong lưu trữ. Lập và kiểm soát phiếu nhập/xuất vật tư, hàng hóa trong sản xuất và lưu thông.

QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Trợ giúp các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, việc theo dõi chi tiết tình hình nhân sự, đánh giá nhân sự. Theo dõi và tính chi tiết các khoản lương, thưởng, thuế thu nhập và các thay đổi của cá nhân từ đó đưa ra bức tranh toàn cảnh về tình hình nhân sự và chất lượng lao động trong doanh nghiệp.

Phân hệ phần mềm Nhân sự – Tiền lương – BHXH giúp CBNV bộ phận chuyên trách tính chính xác, đúng và đầy đủ các khoản lương, thưởng, BHXH…Kết hợp cùng Giải pháp phần mềm ERP mà HCN cung cấp sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí và quản lý hiệu quả.

QUẢN LÝ KẾ TOÁN

Quản lý các khoản thu/chi/tồn quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng theo từng loại tiền (USD, VND…), kiểm soát thu tiền khách hàng và thanh toán cho nhà cung cấp. Thông tin đầy đủ về các quỹ, kế hoạch thu/chi để cân đối thu chi  và quản lý dòng tiền một cách hợp lý.

Kết nối dữ liệu hữu cơ với các phân hệ khác. Là trung tâm cập nhật, xây dựng kế hoạch quản trị tài chính, doanh thu, chi phí cũng như tập hợp dữ liệu để lên hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo nộp cấp trên và báo cáo quản trị.

QUẢN LÝ TÀI SẢN

Phân hệ quản lý tài sản trong doanh nghiệp của ERP HCN là một phân hệ quan trọng trong hệ thống giải pháp phần mềm ERP mà HCN cung cấp. Kết nối dữ liệu với các phân hệ liên quan như “Kế toán tổng hợp”, “Quản lý hàng tồn kho”; “Vốn bằng tiền”,….Trợ giúp doanh nghiệp quản lý tài sản (Tài sản cố định, công cụ dụng cụ) về số lượng và giá trị chi tiết đến từng người và từng bộ phận sử dụng… Theo dõi biến động tài sản (tăng/giảm giá trị, sửa chữa lớn, luân chuyển…), quản lý việc tính khấu hao, phân bổ công cụ dụng cụ, lắp thêm và thanh lý tài sản.

QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Phân hệ quản lý bán hàng HCN ERP nhằm trợ giúp bộ phận kinh doanh, bộ phận kế toán theo dõi quản lý doanh thu và các khoản nợ một cách chặt chẽ, chính xác. Giúp Lãnh đạo nắm bắt tình hình tiêu thụ tức thời để đưa ra các quyết định kịp thời.

Phân hệ phần mềm quản lý bán hàng của ERP HCN kết nối dữ liệu với các phân hệ khác như: “Quan hệ khách hàng”, “Bán lẻ”, “Vốn bằng tiền”, “Quản lý hàng tồn kho”, “Kế toán tổng hợp”. Đồng thời hỗ trợ tác nghiệp: Bộ phận Kinh doanh, Kế toán và Ban Lãnh đạo.

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

Phần mềm quản lý khách hàng là một phân hệ quan trọng trong hệ thống giải pháp quản trị doanh nghiệp (ERP) mà HCN cung cấp. Phân hệ quản lý quan hệ khách hàng trợ giúp nhân viên kinh doanh tìm kiếm, theo dõi và quản lý khách hàng hiệu quả. Cung cấp cho nhà quản lý các công cụ hỗ trợ như thống kê, phân tích và đánh giá tình hình kinh doanh, cũng như xác định hiệu quả công việc của nhân viên…

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

Phân hệ quản lý sản xuất – Tính giá thành sản phẩm kết nối việc quản lý từ đơn đặt hàng, hoạch định nhu cầu vật tư, theo dõi và cập nhật tiến độ sản xuất theo từng lệnh. Cộng với những cảnh báo về nhu cầu vật tư và việc tính chính xác giá thành sản phẩm (hoặc đơn hàng) cho phép nhà quản trị chủ động điều hành và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động SXKD. Kết hợp cùng giải pháp phần mềm ERP sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho các Nhà lãnh đạo trong việc quản trị Doanh nghiệp.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

 

CÁC CÔNG TRÌNH TRIỂN KHAI ERP HCNSOFT

VINPEARL NAM HỘI AN

ARENA CAM RANH

VINHOMES STAR CITY

PROSPER PLAZA

FELISA RIVERSIDE

CC CÁN BỘ CÔNG AN

WASECO

EDEN RIVERSIDE

NM THUỐC BVTV LONG AN

NM SX TÔN ĐÔNG Á

Copyright © 2017 HCN Solutions. All right reserved
Support